Gabinet laryngologiczny jest kontynuacją rozpoczętej w 1997 roku działalności przy ulicy Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej –Wirku a następnie w latach 2002-2005 prowadzonej przy ulicy Niedurnego 50d w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. W obecnej formie funkcjonuje od 2005 roku. Prowadzony jest przez dr n. med. Piotra Pawlasa specjalistę otorynolaryngologii i specjalistę otolaryngologii dziecięcej, który dbając o coraz wyższy poziom świadczonych usług podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i bierze czynny udział w wielu krajowych i międzynarodowych kursach i sympozjach. Od początku pracy zawodowej związany jest z pracą w oddziale laryngologii, także laryngologii dziecięcej. Współpracuje z wieloma renomowanymi ośrodkami chirurgii „jednego dnia”, w których pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia. Dr n. med. Piotr Pawlas kieruje Oddziałem Otolaryngologii Centrum Medycznego "MAVIT". Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych. Jest autorem i współautorem sześciu publikacji naukowych w tym jednej międzynarodowej.